Page last modified 09:17, 16 Mar 2016 by kari_admin

DrctDbtTxInf/DrctDbtTx/MndtRltdInf/AmdmntInd

    Table of contents
    No headers

    Field '< AmdmntInd>' (AmendmentIndicator) part of '< DrctDbtTx>' (DirectDebitTransaction) is a mandatory field.
     

    Menu