Page last modified 09:17, 16 Mar 2016 by kari_admin

DrctDbtTxInf/DrctDbtTx/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Id/IBAN

    Table of contents
    No headers

    Field '< IBAN>' (IBAN) part of the '< AmdmntInfDtls>< OrgnlDbtrAcct>< Id>' (AmendmentInformationDetails OriginalDebtorAccount Identification) is mandatory.
     

    Menu