Page last modified 16:25, 26 Sep 2012 by Antero

Finnish Reference Number

  Version as of 21:02, 22 Feb 2020

  to this version.

  Return to Version archive.

  View current version

  The format of Finnish Reference number

  Finnish reference number is numeric with character amount between 4-20*, where the last number is the check digit. 

  Calculation of check digit

   

   

   

   

  *Validator accepts 3-20 characters, because some banks accept 123 as valid reference.

  Laskuttaja voi yksilöidä asiakkaalle lähetettävän laskun kotimaisella 
  viitenumerolla. Viitenumerolla varustettu maksu välittyy maksunsaajan 
  viitteellisten suoritusten vastaanottamiseen tarkoitetulle tilille.
  Viitenumeron voi muodostaa vapaasti
  Laskuttaja voi vapaasti muodostaa viitenumeron esim. asiakasnumeroon, 
  laskun numeroon tms. perustuen. Säännöllisesti toistuvissa maksuissa 
  (esim. vuokrissa, vastikkeissa, osamaksuissa, jne.) ei eränumeroa 
  kannata sisällyttää viitenumeroon, sillä maksulla
  kuitataan yleensä vanhin saatava.
  Lyhyt viitenumero on paras
  Näppäilyvirheiden välttämiseksi viitenumeron on hyvä olla lyhyt. Sen pitää 
  kuitenkin olla vähintään 4-numeroinen (3 + tarkiste). Viitenumeron sallittu 
  enimmäispituus tällä hetkellä on 19 + 1 numeroa. Viimeisen numeron eli 
  tarkisteen tarkoituksena on tallennusvirheiden estäminen.
  Ei etunollia ja viiden numeron ryhmät
  Viitenumero tulostetaan sille varattuun kenttään tilisiirtolomakkeella 
  vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle viiden numeron ryhmiin, 
  joiden välissä on tyhjä merkkipaikka. Etunollia ei tulosteta. Viitenumeron 
  on esiinnyttävä myös mahdollisessa laskuosassa.
  Viitenumeron tarkisteen laskenta
  Viitenumerossa on aina oltava tarkiste. Se lasketaan seuraavasti:
  Perusviitetiedoksi valitun luvun (esim. asiakas- tai laskunumeron) 
  numerot kerrotaan oikealta vasemmalle painoilla 7, 3, 1, 7, 3,1 ….
  Saadut tulot lasketaan yhteen ja summa vähennetään seuraavasta 
  täydestä kymmenestä
  Erotus on tarkiste, joka merkitään viitenumeron viimeiseksi 
  numeroksi
  Jos erotus on 10, tarkiste on 0.Esimerkki viitenumeron tarkisteen laskennasta
  Perusviitetieto  1 2 3 4 5 6
  Painoarvot oikealta vasemmalle  1 3 7 1 3 7
  Saadut tulot yhteensä  1+6+21+4+15+42 = 89
  Seuraavasta nollaan päättyvästä luvusta (90) vähennetään 
  tulojen summa 90 - 89 = 1
  Erotus on viitenumeron tarkiste 1
  Esimerkissä viitenumeroksi tarkisteineen saatiin 12 34561, 
  joka tulostetaan tilisiirtolomakkeelle viiden numeron ryhmiin 
  joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. 
  Numeroryhmien väliin jätetään tyhjä merkkipaikka. Etunollia 
  ei tulosteta tilisiirtolomakkeelle.

   

   

   

   

   

   

  Source: FKL, Kotimaisen viitteen rakenneohje http://www.fkl.fi/teemasivut/sepa/tekninen_dokumentaatio/Dokumentit/kotimaisen_viitteen_rakenneohje.pdf

  Menu